Chính Sách Bảo Mật

Để bảo vệ người dùng khi truy cập website topgamenohu.vip, chúng tôi xin phép chia sẻ những thông tin, chính sách sau:

Cookie:

Chúng tôi sẽ không lưu trữ cookie của người đọc nhằm mục đích thương mại, quảng cáo.

Bạn có thể yên tâm truy cập website chúng tôi mà không bị làm phiền bởi bất kì thông báo lưu trữ cookie nào.

Thông tin cá nhân:

Đội ngũ admin, BTV và quản lý của Topgamenohu.vip sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trong bất kì hoàn cảnh nào.

Đồng thời, chúng tôi cũng không cài đặt bất kì chương trình, công nghệ nào nhằm mục đích đánh cắp thông tin của bạn.

Chia sẻ thông tin:

Các bình luận, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được lưu trữ và chia sẻ với bất kì ai, bên thứ nào.

Mọi hoạt động của bạn trên topgamenohu.vip đều do bạn quyết định, chúng tôi cam kết sẽ không điều khiên, kiểm soát hay có bất kì hành động gì ảnh hưởng đến bạn mà chưa được bạn cho phép.